Senior Services Fund

Senior Services Fund

O NÁS

Jsme investiční fond kvalifikovaných investorů k1 Investments SICAV, a.s. podfond Senior Services.

Fond kvalifikovaných investorů k1 Senior Services je výhradně zaměřen na financování projektů v oblasti péče o seniory - „stříbrná ekonomika“. Poskytuje tak možnost investovat do mimořádně stabilního segmentu s obrovským potenciálem. Realizuje jen pečlivě vybrané projekty, které dokáží poskytovat celou škálu služeb vysoké kvality s cílem uspokojit potřeby a  očekávání seniorů, pomáhající jim žít spokojený a důstojný život. „Svým zaměřením a činností tak přináší skutečnou společenskou hodnotu.“ Investiční strategií fondu je akvizice a provozování stávajících a velmi dobře fungujících domovů pro seniory, včetně výstavby nových nemovitostí určených pro tento účel. Hlavním záměrem je vybudovat síť domovů pro seniory s nadstandardními službami a silnou tržní značkou.

„To vše s hlavním důrazem na naši společnou ODPOVĚDNOST VŮČI SENIORŮM!“

Fond má licenci a je registrovaný a regulovaný Českou národní bankou.

Bližší informace o fondu: Memorandum