Etický kodex

Účelem etického kodexu je poskytnout přehled toho, co společnost Victory Investments s.r.o. považuje za hlavní pravidla své činnosti. Etický kodex uznává základní lidská práva a etické zásady jako je bezúhonnost, čestnost, vstřícnost, důvěra, úcta, lidskost, tolerance, profesionalita a zodpovědnost.

 

 

Informace a služby

Klientovi vždy předem oznámíme výšku naší odměny za poskytnuté služby a zároveň upozorňujeme na možná rizika. Informace a služby poskytujeme na základě objektivních a faktických poznatků s ohledem na reálné požadavky klienta. Nezneužíváme výhodu chybějících znalostí a zkušeností klienta při koupi či prodeji nemovitosti.

 

 

Odbornost

Naším hlavním cílem je zajistit spokojenost klientů, a proto přijímáme jen takové obchody, které jsme schopni realizovat.

 

 

Diskrétnost

Veškeré informace týkající se vztahů mezi společností Victory Investments s.r.o. a jejími obchodními partnery považujeme za důvěrné a bez souhlasu klienta je neposkytneme třetí osobě žádným způsobem.

 

 

Profesionalita

Jednáme v souladu s obecně uznávanými morálními hodnotami a principy obchodní etikety. Zájmy klienta řadíme na první místo. Vždy jednáme tak, abychom zachovali naše dobré jméno. Nepřijímáme takové obchody, které by byly v rozporu s naším etickým kodexem a právním řádem České republiky.

 

 

Životní prostředí

Minimalizujeme spotřebu papíru a energií.

 

 

Ochrana soukromí

Údaje, které nám poskytnete budou zpracovávány podle zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů GDPR. Jakákoliv komunikace s webovou stránkou victoryinvestments.sk včetně e-mailu je zajištěna šifrovacím klíčem, kterým jsou chráněna data proti zneužití.

 

 

Konkurence

Společnost Victory Investments aktivně působí v mnoha regionech České a Slovenské republiky a svou činnost na trhu řídí v souladu s pravidly, která jsou v souladu s příslušnými zákony o realitních službách. Informace o konkurenci získáváme výhradně čestným způsobem.

 

 

Vztahy s partnery

Naše vztahy s partnery jsou založeny na vzájemné důvěře a úctě. Neustále se snažíme udržovat dobré vztahy, které jsou předpokladem úspěchu a spokojenosti na obou stranách. Dodržujeme všechny podmínky vyplývající ze smluv, což očekáváme i od našich partnerů a klientů při realizaci prodeje či pronájmu jejich nemovitostí.

 

 

Aktuálnost nabídek

Dbáme na aktuálnost našich inzerovaných nabídek. Pravidelně kontrolujeme a prověřujeme jejich stav, abychom nezaváděly klienty, kteří hledají své bydlení.

 

 

Souhlas majitelů nemovitostí

Všechny naše nabídky jsou inzerovány výlučně s písemným souhlasem majitele nemovitosti.